adw. Kuźmicki Bogdan

Adwokat

Zawód adwokata wykonuję od 1982 r. po odbyciu aplikacji adwokackiej i złożeniu egzaminu, poprzednio asesor po odbyciu aplikacji sędziowskiej i złożeniu egzaminu.

Doświadczenie zawodowe:

Udzielam pomocy prawnej w sprawach karnych, majątkowych, rodzinnych i odszkodowawczych.

Telefon: 602 735 903
E-mail:

ADRES KANCELARII

ul. Rynek 20, 46-200 Kluczbork
http://slmadwokaci.pl